ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων, οι οποίοι υπηρετούν στο Παράρτημα Αττικής – Κ.Υ. και επιθυμούν να μετακινηθούν στο Συντονιστικό Κέντρο της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ, δύνανται να καταθέσουν Αίτηση Εσωτερικής Μετακίνησης, μέχρι την 10-09-2018.

Η αίτηση υποβάλλεται προς το Γραφείο Κίνησης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΣΥΝ 21/17-07-18 (θέμα 2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στις εσωτερικές μετακινήσεις σε τομείς της Υπηρεσίας.

Η αίτηση δύναται να ανανεώνεται ή και να τροποποιείται ανά τρίμηνο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος pdf
 
Απόφαση ΔΣ 21/17-07-18 pdf
 
Πίνακας Μοριοδότησης pdf

Bear