ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΣΤΗΝ ATTIKH – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΣΤΗΝ ATTIKH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

     Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων, οι οποίοι υπηρετούν στο Παράρτημα Αττικής – Κ.Υ. και επιθυμούν να μετακινηθούν στις κάτωθι θέσεις εργασίας:

  1. Ιατρείο του Δ.Α.Α «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» (2 θέσεις)
  2. Γραφείο Αεροδιακομιδών (Ιπτάμενοι) (3 θέσεις)
  3. Μονάδα Παίδων ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (5 θέσεις)

δύνανται να καταθέσουν Αίτηση Εσωτερικής Μετακίνησης, μέχρι την 10-09-2018.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο για μία (1) εκ των τριών θέσεων εργασίας.

Επίσης υποχρέωση υποβολής αίτησης έχουν και οι ήδη υπηρετούντες εφόσον επιθυμούν την παραμονή τους στις ανωτέρω θέσεις εργασίας.

Η αίτηση υποβάλλεται προς το Γραφείο Κίνησης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΣΥΝ 21/17-07-18 (θέμα 2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στις εσωτερικές μετακινήσεις σε τομείς της Υπηρεσίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος pdf

Απόφαση ΔΣ 21/17-07-18 pdf

Πίνακας Μοριοδότησης pdf

 

Bear