Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων, οι οποίοι υπηρετούν στο Παράρτημα Αττικής – Κ.Υ. και   επιθυμούν να μετακινηθούν στις κάτωθι θέσεις εργασίας:

  1.  Τμήμα Χρονίων
  2.  Τμήμα Μηχανών (3 θέσεις)
  3.  ΚΙΜ Νεογνών ΕΚΑΒ (3 θέσεις)
  4.  Οδηγοί Αεροδιακομιδών (2 θέσεις)
  5.  Σταθμοί ανεφοδιασμού υγειονομικού υλικού (Κορωπί, ΟΑΚΑ, ΣΕΦ, Ελληνικό, Δρομοκαϊτειο) (2 θέσεις σε κάθε σταθμό)
  6.  Αποθήκη Αεροδιακομιδών (2 θέσεις)
  7.  Εξοπλισμός (2 θέσεις)

δύνανται να καταθέσουν  Αίτηση Εσωτερικής Μετακίνησης, μέχρι 23-10-2018.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο για μία (1) εκ των επτά θέσεων εργασίας.

Επίσης υποχρέωση υποβολής αίτησης έχουν και οι ήδη υπηρετούντες εφόσον επιθυμούν την παραμονή τους στις ανωτέρω θέσεις εργασίας.

     Η αίτηση υποβάλλεται προς το Γραφείο Κίνησης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. ΣΥΝ 21/17-07-18 (θέμα 2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στις εσωτερικές μετακινήσεις σε τομείς της Υπηρεσίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

α/α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος pdf

Απόφαση ΔΣ 21/17-07-18 pdf

Πίνακας Μοριοδότησης pdf

 

Bear