Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων μετακινήσεως-μεταθέσεως του προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων μετακινήσεως-μεταθέσεως του προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Bear