Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΙΜ Αρτέμιδας και ΚΙΜ Λαυρίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΙΜ Αρτέμιδας και ΚΙΜ Λαυρίου

Καλούνται όσοι υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Πληρ/των Ασθ/ρων επιθυμούν να εργασθούν στην ΚΙΜ Αρτέμιδος και στην ΚΙΜ Λαυρίου, να καταθέσουν σχετική αίτηση προς το Γραφείο Κινήσεως έως 19-10-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

α/α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Bear