Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και σε συμμόρφωση  με την απόφαση του ΔΣ του ΕΚΑΒ προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση έως δύο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών του ΕΚΑΒ (εκτός Κ.Υ και Παραρτήματος ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης) στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης για το χρονικό διάστημα 10/08/2020 έως 15/09/2020.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 07/08/2020. Οι Διευθυντές να αποστείλουν τις αιτήσεις στο Γραφείο Προέδρου ανεξαρτήτως σύμφωνης γνώμης ή μη (αναφέροντας ωστόσο στις απόψεις τους). Στην αίτηση θα αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας, το Παράρτημα και ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ο επιθυμητός προορισμός και το χρονικό διάστημα.  Η υπηρεσία θα καταβάλλει προσπάθεια για τη διαμονή και την διατροφή των συμμετεχόντων. Η κάλυψη θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα από υπαλλήλους του ΕΚΑΒ οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλυμα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Ν.4336/2015 που τροποποιήθηκε με το Ν.4486/07-08-2017, η ημερήσια αποζημίωση δαπάνης διατροφής θα καταβληθεί, εφόσον οι μετακινήσεις του κάθε υπαλλήλου δεν υπερβαίνουν τα ετήσια όρια τα οποία προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις στις οποίες ανήκουν οι μετακινούμενοι υπάλληλοι, είναι υπεύθυνες για την τήρηση των ανωτέρω.

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

                                                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear