Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των Τομέων των Παραρτημάτων Μυτιλήνης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των Τομέων των Παραρτημάτων Μυτιλήνης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης.

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα  Ιούλιο – Αύγουστο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 27-06-2023. Οι Διευθυντές να αποστείλουν τις αιτήσεις στο Γραφείο Προέδρου ανεξαρτήτως σύμφωνης γνώμης ή μη (αναφέροντας ωστόσο στις απόψεις τους). Στην αίτηση θα αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας, το Παράρτημα και ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ο επιθυμητός προορισμός και το χρονικό διάστημα. Η υπηρεσία θα καταβάλλει προσπάθεια για τη διαμονή και την διατροφή των συμμετεχόντων. Η κάλυψη θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα από υπαλλήλους του ΕΚΑΒ, οι οποίοι  διαθέτουν κατάλυμα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Ν.4336/2015 στις τροποποιήθηκε με το Ν.4486/07-08-2017, η ημερήσια αποζημίωση δαπάνης διατροφής θα καταβληθεί, εφόσον οι μετακινήσεις του κάθε υπαλλήλου δεν υπερβαίνουν τα ετήσια όρια τα οποία προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις στις οποίες ανήκουν οι μετακινούμενοι υπάλληλοι, είναι υπεύθυνες για την τήρηση των ανωτέρω.

 

Οι προορισμοί θα είναι οι εξής :

Τομείς  Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης 
1. Τομέας  Νάξου
2. Τομέας Σαντορίνης
3. Τομέας Τήνου
4. Τομέας Άνδρου
5. Τομέας Πάρου
6. Τομέας Μυκόνου
7. Τομέας Κως
Τομείς  Παραρτήματος ΕΚΑΒ Πάτρας
1.    Τομέας Κεφαλονιάς
2.    Τομέας Ζακύνθου
Τομείς  Παραρτήματος ΕΚΑΒ  Αλεξανδρούπολης
Τομέας Ξάνθης

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΕΚΑΒ

 

                                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

 

 

Bear