Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της βάσης Αεροδιακομιδών του Ακτίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της βάσης Αεροδιακομιδών του Ακτίου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται  μετακίνηση  υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από την Κ.Υ. και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ  για κάλυψη της βάσης Αεροδιακομιδών του Ακτίου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 20-07-2020. Οι Διευθυντές να αποστείλουν τις αιτήσεις στο Γραφείο Προέδρου ανεξαρτήτως σύμφωνης γνώμης ή μη (αναφέροντας ωστόσο στις απόψεις τους). Στην αίτηση θα αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας, το Παράρτημα και ο Τομέας στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος. Οι υπάλληλοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα μετακινηθούν αρχικά για εκπαίδευση στην βάση Αεροδιακομιδών στην Ελευσίνα και εν συνέχεια αναλόγως των αναγκών θα μετακινηθούν για κάλυψη της βάσης Αεροδιακομιδών στο Άκτιο. Η υπηρεσία θα καταβάλλει προσπάθεια για τη διαμονή των συμμετεχόντων. Η κάλυψη θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα από υπαλλήλους του ΕΚΑΒ οι οποίοι θα διαθέτουν κατάλυμα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Ν.4336/2015 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4486/07-08-2017, η ημερήσια αποζημίωση δαπάνης διατροφής θα καταβληθεί, εφόσον οι μετακινήσεις του κάθε υπαλλήλου δεν υπερβαίνουν τα ετήσια όρια τα οποία προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο κάθε υπάλληλος. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις στις οποίες ανήκουν οι μετακινούμενοι υπάλληλοι, είναι υπεύθυνες για την τήρηση των ανωτέρω.

 

                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

                                                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear