ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα, για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017, καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα γενικού πληθυσμού να καταθέσουν αίτηση (με τα αντίστοιχα παραστατικά) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα από 4/7/2016 έως 31/8/2016.

Πληροφορίες : Τμήμα Εκπαίδευσης
Τηλέφωνα 2132143136, -138, -104.

Κριτήρια επιλογής

Έντυπο αίτησης εκπαιδευτών

Bear