Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφεροντος – Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφεροντος – Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα, καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα γενικού πληθυσμού να καταθέσουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από 18/6/2012 έως 17/8/2012.

Πληροφορίες : Τμήμα εκπαίδευσης τηλ. 2107460136-138-104.

Το σχετικό υλικό (κριτήρια επιλογής και το έντυπο αίτησης) θα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

  

 

 Αλέξανδρος Κωτσόπουλος

 

Έντυπο αίτησης συμμετοχής

Bear