Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ομάδων πληθυσμού και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ομάδων πληθυσμού και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ &  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π/Α

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΚΑΒ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟ  2023-2024

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΚΑΒ :

α) Oμάδων  Πληθυσμού  (με βάση  τις υπ. αριθμ.  4/2-7-07 & 2/25-09-2015 αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκαν με τις 24/22-8-07 & 30/2-11-15 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα),

β) Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης  Διασωστών – Πληρωμάτων Ασθενοφόρων  (με βάση  τις υπ΄αριθ.  3/12-6-17 (θ. 1) και 28/18-9-2017 (θ.3) αποφάσεις του Ε.Σ. και του Δ.Σ.  αντίστοιχα),

καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα, να καταθέσουν αίτηση από 24/07/2023  έως 22/09/2023.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που θα υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση θα καταθέσουν επίσης συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Τίτλο Σπουδών β)  Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα γ)  Αποδεικτικά Εκπαιδεύσεων.

Πληροφορίες:

Κεντρική Υπηρεσία: Τμήμα Εκπαίδευσης (για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν από τους εργαζόμενους της Κ. Υ.).

Τηλέφωνα:  2132143136, -138, -137, 135, -134, Ε-mail : ath.edu@ekab.gr.

Παραρτήματα : Οι εργαζόμενοι στα Παραρτήματα και τους  Τομείς του ΕΚΑΒ μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους  αρμόδια γραφεία  και η κατάθεση  των  αιτήσεών τους θα γίνεται στις  αντίστοιχες Διευθύνσεις των Παραρτημάτων.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑ

 

Αίτηση συμμετοχής (doc)

Κριτήρια επιλογής (pdf)

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

 

Bear