Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DGHOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):

 

Θα προσληφθούν πενήντα (50) διασώστες (ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου)

 

Και θα κατανεμηθούν στους κάτωθι Τομείς του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης:

· Τομέας Ρόδου: Εννέα (9) Διασώστες

· Τομέας Μυτιλήνης: Δέκα (10) Διασώστες

· Τομέας Σάμου: Πέντε (5) Διασώστες

· Τομέας Χίου: Εννέα (9) Διασώστες

· Τομέας Κω: Εννέα (9) Διασώστες

· Τομέας Καλύμνου: Τρεις (3) Διασώστες

· Τομέας Λέρου: Πέντε (5) Διασώστες


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι. μέχρι τις 14/01/2016 και ώρα 15:00.

 

Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στο τηλέφωνο 210 52 12 890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη (PDF).

Bear