Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Ομάδα Μηχανών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Ομάδα Μηχανών

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών προγραμματίζεται η μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών στην Ομάδα Μηχανών του Τμήματος Ειδικών Μονάδων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους στο Πρωτόκολλο της Κ.Υ. προς το Γραφείο Κίνησης έως τις 31-07-2023.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear