Προκήρυξη εκλογών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προκήρυξη εκλογών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) προκηρύσσει
1) Τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, ως εξής:
α) ενός (1) εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί Θητεία) στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ και
β) ενός (1) εκπροσώπου όλων των εργαζομένων (πλην των ιατρών) στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ και
2) Τον ορισμό ημερομηνίας για την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στις 22/11/2019, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης την 08:00 π.μ. έως την 17:00 μ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ

Bear