Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων εργαζομένων και ιατρών στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων εργαζομένων και ιατρών στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Αναρτάται η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων
εργαζομένων και ιατρών στο Δ.Σ. 2023.

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear