Προκήρυξη 6Κ/2016 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προκήρυξη 6Κ/2016

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2016 (ΦΕΚ 13/21-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Με την δημοσίευση στο ΦΕΚ των οριστικών αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες θα κληθούν από την υπηρεσία με προσωπική ανακοίνωση για υποβολή δήλωσης αποδοχής διορισμού και κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία και παραθέτουμε σε πίνακα καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις που οφείλουν να προσκομίσουν – συμπληρώσουν κατά τη διαδικασία έγκρισης του διορισμού τους.

Επίσης καλούνται οι επιτυχόντες που δεν έχουν καταθέσει τηλέφωνο επικοινωνίας στην αίτησή τους προς το ΑΣΕΠ, ή έχουν οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχουν δηλώσει να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.214.3323-3324-3354
Fax: 213.214.3357
E-mail: gr.prosopikou@ekab.gr

Πατώντας στο εικονίδιο θα βρείτε τον σχετικό πίνακα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα.

 

 

Bear