Προγράμματα εκπαίδευσης ομάδων πληθυσμού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προγράμματα εκπαίδευσης ομάδων πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα, για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018 και με βάση τις υπ’ άριθμ. . 4/2-7-07 & 2/25-09-2015 αποφάσεις του Ε. Σ. του ΕΚΑΒ που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις 24/22-8-07 & 30/2-11-15 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε προγράμματα ομάδων πληθυσμού να καταθέσουν αίτηση (με τα αντίστοιχα παραστατικά) και σύντομο   βιογραφικό σημείωμα από 3/7/2017 έως 31/8/2017.

Πληροφορίες:

Κεντρική Υπηρεσία: Τμήμα Εκπαίδευσης (μόνο για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν από τους εργαζόμενους της Κ. Υ.).
Τηλέφωνα: 2132143136, 2132143147, 2132143104.

Παραρτήματα: Οι εργαζόμενοι στα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία και η κατάθεση των αιτήσεων τους θα γίνεται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Παραρτημάτων.

 


ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ


ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Bear