Πρόγραμμα ΕΠΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόγραμμα ΕΠΙ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους της ΕΠΙ ότι το μάθημα της 1/6/11 αναβάλεται. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα έχει ως εξης:

2/6/11 θεωρητικό Α. Μαγγίνα

8/6/11 θεωρητικο Ι. Παπαδάτος

                         Γ. Σφακιανός

9/6/11 φροντιστηριακό (Επείγοντα στα παιδιά)

15/6/11 θεωρητικό Δ. Φελέκης

                           Ε. Τσανικλίδης

Bear