Πρόεδρος ΕΚΑΒ: Στην Κρήτη οι πρώτες πανελλαδικά πρωτογενείς αεροδιακομιδές – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόεδρος ΕΚΑΒ: Στην Κρήτη οι πρώτες πανελλαδικά πρωτογενείς αεροδιακομιδές

Πρόεδρος ΕΚΑΒ: Στην Κρήτη οι πρώτες πανελλαδικά πρωτογενείς αεροδιακομιδές

Bear