Πίνακες τελικής μοριοδότησης με αναγωγή ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακες τελικής μοριοδότησης με αναγωγή ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ)

Πίνακες τελικής μοριοδότησης με αναγωγή ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ).

 Α) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: “ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ-1-ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ.pdf

  B) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: “2 ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εξειδίκευση στη ΜΕΝΝ για τις ανάγκες Κινητής Μονάδας Νεογνών.”

ΠΙΝΑΚΑΣ-2-ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ.pdf

Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η διαδικασία των συνεντεύξεων όπως προβλέπεται στην  απόφαση  του Υπουργού Υγείας Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-01-2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. τ.Β΄116/23-01-2018.

 

Bear