ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (προκήρυξη 41547/11-9-2018) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (προκήρυξη 41547/11-9-2018)

Πίνακες μη παραδεκτών Υποψηφιοτήτων ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την προκήρυξη υπ’ αριθμ. 41547/11-9-2018 Απόφασης-Προκήρυξης του ΕΚΑΒ (ΑΔΑ 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ)

Εντός μιας εβδομάδας της ανάρτησης του πίνακα ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω Ηλεκτρονικής αποστολής, Εmail, στη διεύθυνση ekab@ekab.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (ΚΟΥΡΙΕΡ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ του ΕΚΑΒ στην παρακάτω Διεύθυνση:

Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων, Τ.Κ.11527, ΑΘΗΝΑ (1ος όροφος ).

Η κατάθεση της έγγραφης ένστασης, για το ορισμένο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, αποδεικνύεται από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β.:

Προς την Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. με την αναφερόμενη ένδειξη:

«ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……»


Πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους για να δείτε τους πίνακες (PDF):

2 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εξειδίκευση στη ΜΕΝΝ για τις ανάγκες Κινητής Μονάδας Νεογνών

4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Bear