Πίνακες Μοριοδότησης Υποψηφίων Καταρτιζομένων στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ & ΘΕΣ/ΚΗΣ – Εαρινό εξάμηνο 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακες Μοριοδότησης Υποψηφίων Καταρτιζομένων στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ & ΘΕΣ/ΚΗΣ – Εαρινό εξάμηνο 2017

Ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων προς κατάρτιση του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου 2017 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 6/20-2-2017 (Θέμα 4) απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. Από τους πίνακες κατάταξης θα επιλεγούν οι πρώτοι τριάντα (30). Οι υπόλοιποι υποψήφιοι παραμένουν επιλαχόντες.

Στους πίνακες εμφανίζονται τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου, τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και τα τρία τελευταία ψηφία του κινητού τηλεφώνου (για την Αθήνα) ή το έτος κτήσης απολυτηρίου (για τη Θεσσαλονίκη), για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι επιτυχόντες θα ειδοποιηθούν για την περίοδο της εγγραφής τους. Σε περίπτωση κένωσης θέσης, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας. Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΕΚ ΘΕΣ/ΚΗΣ pdf

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΕΚ ΑΘΗΝΑΣ pdf

 

Bear