Πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α΄εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ηρακλείου – Φθινοπωρινό εξάμηνο 2023-2024 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α΄εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Ηρακλείου – Φθινοπωρινό εξάμηνο 2023-2024

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α ΕΞΑΜΗΝΟ του ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 -2024 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια και μετά την ανάρτηση των πινάκων, θα υπάρξει δυνατότητα πιθανών ενστάσεων τις επόμενες τρεις εργάσιμες ημέρες ήτοι 11, 12, 13 Σεπτεμβρίου 2023.

Η επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης πραγματοποιείται με βάση την μοριοδότηση τους. Οι οριστικοί πίνακες, μετά το στάδιο των ενστάσεων θα επικυρωθούν από το ΔΣ του ΕΚΑΒ και θα αναρτηθούν.

Αθήνα             : 1 τμήμα

Θεσσαλονίκη  : 1 τμήμα

Ηράκλειο        : 1 τμήμα

Στους πίνακες εμφανίζονται οι αριθμοί πρωτοκόλλων των αιτήσεων των υποψηφίων, για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων.

Οι επιτυχόντες σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης, θα ειδοποιηθούν εγκαίρως για την ημερομηνία εγγραφής τους. Σε περίπτωση κενής θέσης, θα ειδοποιούνται οι επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας.

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου παραμένει στη διάθεση των υποψηφίων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας                    : 2132143112, 114

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης        : 2310397156, 157

Γραμματεία ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ηρακλείου              : 2810377213, 260

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΦΘ.2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΘ.2023-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΘ.2023-2024

Bear