Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 4ου τριμήνου 2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 4ου τριμήνου 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 4ου τριμήνου 2020 όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019

 

 

Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων 4ου τριμήνου 2020

Bear