Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 4ου τριμήνου 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 4ου τριμήνου 2019

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις του 4ου τριμήνου 2019

 

Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων 4ου τριμήνου 2019 pdf

Bear