Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 3ου τριμήνου 2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 3ου τριμήνου 2021

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 3ου τριμήνου 2021, όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α’ 43)

Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων 3ου τριμήνου 2021

 

Bear