Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 3ου τριμήνου 2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 3ου τριμήνου 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 3ου τριμήνου 2020 όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019

ΠΙΝ ΑΜΟΙΒ ΜΕΤΑΘ 3ο ΤΡΙΜ 2020 (1)

 

Πίνακας αμοιβαιων μεταθέσεων 3ου τριμήνου 2020 pdf

Bear