Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 3ο τρίμηνο 2019 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 3ο τρίμηνο 2019

Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις του 3ου τριμήνου 2019, όπως ορίζεται με το αρ. 149 του Ν. 4600/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου αίτησης Παράρτημα που Υπηρετεί Τομέας που Υπηρετεί Παράρτημα που επιθυμεί Τομέας που Επιθυμεί
31364 Αθηνών Αθήνας Ιωαννίνων Κέρκυρας
31965 Αθηνών Ιστιαίας Λάρισας Καρδίτσας
31526 Αθηνών Αθήνας Ηρακλείου Ρεθύμνου
31226 Αθηνών Αθήνας Λαμίας Μακρακώμης
31225 Αθηνών Αθήνας Λαμίας Καρπενησίου
31224 Αθηνών Αθήνας Λαμίας Λαμίας
31366 Αθηνών Αθήνας Ιωαννίνων Ιωαννίνων
31964 Κοζάνης Καστοριάς Κοζάνης Κοζάνης
32776 Θεσ/κης Θεσ/κης Λάρισας Βόλου
32718 Αθηνών Αθήνας Θεσ/κης Θεσ/κης
9731 Πατρών Πάτρας Ιωαννίνων Άρτας
32671 Θεσ/κης Κατερίνης Θεσ/κης Θεσ/κης
32353 Ιωαννίνων Κέρκυρας Αθηνών Αθήνας
31966 Λάρισας Καρδίτσας Αθηνών Ιστιαίας

Πίνακας Αμοιβαίων Μεταθέσεων 3ο τρίμηνο 2019

Bear