Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 1ου τριμήνου 2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 1ου τριμήνου 2021

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 1ου τριμήνου 2021 όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019

 

 

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 1ου τριμήνου 2021

Bear