Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 1ου τριμήνου 2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις 1ου τριμήνου 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις του 1ου τριμήνου 2020 όπως ορίζεται με το άρθρο 149 του Ν. 4600/2019:

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘ. 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 pdf

Bear