Πίνακας αιτήσεων για αιμοιβαίες μεταθέσεις 2ου τριμήνου 2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας αιτήσεων για αιμοιβαίες μεταθέσεις 2ου τριμήνου 2020

Ανακοινώνεται ο πίνακας αιτήσεων για αμοιβαίες μεταθέσεις του 2ου τριμήνου 2020:

ΠΙΝ ΑΜΟΙΒ ΜΕΤΑΘ 2ο ΤΡΙΜ 2020

 

 

Bear