Παροχή οδηγιών από το Υπουργείο Υγείας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παροχή οδηγιών από το Υπουργείο Υγείας

Παροχή οδηγιών από το Υπουργείο Υγείας προς τις Διοικήσεις όλων των ΥΠΕ της Χώρας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 με θέμα “οδήγηση και έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού”.

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear