Παράταση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράταση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A-ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.» ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και δέκα (10) Διασωστών διάρκειας  ενός  (1)  έτους.

Έχοντας υπόψη την περίοδο εκτάκτου ανάγκης που διανύει η χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού SARS- Cov-2  με τη νόσο  COVID-19,   παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 6η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι της υπ’ αριθμ. Πρωτ.14773/10-03-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  του ΕΚΑΒ (ΑΔΑ 6Μ9ΣΟΡ1Π-Φ7Θ) θα μπορούν να ενημερώνονται για την διαδικασία  υποβολής αιτήσεων καθώς και την Διαδικασία Επιλογής –Ενστάσεων   επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear