Παράταση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Παράταση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ασθενοφόρων

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της διαδικασίας διαβούλευσης και προς διευκόλυνση των εταιριών που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις και παρατηρήσεις επί των αναρτημένων τεχν. προδιαγραφών ασθενοφόρων οχημάτων, λόγω των συνεχιζόμενων αργιών που προηγήθηκαν, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 9/5/16.

Bear