Δημόσια κλήρωση για α) την αντικατάσταση 1ου, 2ου τακτικού και 1ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμηθειών και υπηρεσιών λοιπού υλικού, εργασιών λοιπού υλικού, καθαριότητας, υπηρεσιών τεχνικού και ιατρού εργασίας και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Συν. 42/4-12-2019, Θ. 26) και β) 3ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμηθειών ανταλλακτικών στόλου, μηχανολογικού εξοπλισμού, καυσίμων, εργασιών-υπηρεσιών στόλου και τεχνικών θεμάτων (οδική βοήθεια, ΚΤΕΟ, κ.α.), πυροσβεστήρων, ραδιοδικτύου, ΤΕΤΡΑ και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Συν. 42/4-12-2019, Θ. 26)» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για α) την αντικατάσταση 1ου, 2ου τακτικού και 1ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμηθειών και υπηρεσιών λοιπού υλικού, εργασιών λοιπού υλικού, καθαριότητας, υπηρεσιών τεχνικού και ιατρού εργασίας και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Συν. 42/4-12-2019, Θ. 26) και β) 3ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής προμηθειών ανταλλακτικών στόλου, μηχανολογικού εξοπλισμού, καυσίμων, εργασιών-υπηρεσιών στόλου και τεχνικών θεμάτων (οδική βοήθεια, ΚΤΕΟ, κ.α.), πυροσβεστήρων, ραδιοδικτύου, ΤΕΤΡΑ και διαδικασιών διαπραγμάτευσης (Συν. 42/4-12-2019, Θ. 26)»

Σύνδεσμος προς το έγγραφο
Bear