Ορθή επανακοινοποίηση της 19/09/2019 της προκήρυξης εκλογών ΔΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ορθή επανακοινοποίηση της 19/09/2019 της προκήρυξης εκλογών ΔΣ

6ΔΖ8ΟΡ1Π-Α41 ΟΡΘΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ pdf

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ pdf

 

Bear