Οριστικοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και ΙΔΑΧ) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Οριστικοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και ΙΔΑΧ) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Οριστικοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σχετ.:

  1. Η υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/οικ.10584/18-06-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.
  2. Η υπ΄αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν ελέγχου της έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Κ.Α.Β.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι ανωτέρω πίνακες υποψηφίων θα αναρτηθούν σήμερα  04-09-2020, ημέρα Παρασκευή. Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης των Παραρτημάτων, θα πρέπει να φροντίσουν –με αποκλειστική τους ευθύνη– για την έγκαιρη ανάρτηση των πινάκων υποψηφίων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο και στους τομείς ευθύνης τους και να αποστείλουν άμεσα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, στην Κ.Υ. τα σχετικά πρακτικά ανάρτησης (μέσω e-mail).

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear