«Οριστικοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.ΑΧ.) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

«Οριστικοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και Ι.Δ.ΑΧ.) για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Αναρτώνται σήμερα 31-8-2018, ημέρα Παρασκευή, οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων (μονίμων και ΙΔΑΧ) για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, ως εξής: ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Bear