Οδηγίες για βοήθεια ατυχήματος σε οχήματα με συστήματα υψηλής τάσης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Οδηγίες για βοήθεια ατυχήματος σε οχήματα με συστήματα υψηλής τάσης

Διαβίβαση οδηγιών για βοήθεια ατυχήματος σε οχήματα με συστήματα υψηλής τάσης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΔΑS-2020.91-ΒΟΗΘΕΙΑ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΕ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΥΨΗΛΗΣ-ΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α_Β_Γ

 

 

 

 

 

Bear