Οδηγίες για την ανανέωση βιβλιαρίων ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ έτους 2013 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Οδηγίες για την ανανέωση βιβλιαρίων ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ έτους 2013

ΘΕΜΑ : «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΕΤΟΥΣ 2013»

Σχετ. α) Το αρ. πρωτ. 1506/15-1-2013/ΟΠΑΔ

β) Το αρ. πρωτ. 1505/15-1-2013/ΟΠΑΔ

 

Σας ανακοινώνουμε ότι, η ανανέωση – θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων υπαλλήλων στον ΟΠΑΔ για το έτος 2013, θα γίνεται από την Υπηρεσία μόνον για τους άμεσα ασφαλισμένους και για όσα από τα προστατευόμενα τέκνα τους έχουν γεννηθεί από το 1995 έως και σήμερα, εφόσον έχουν δηλώσει την βάπτισή τους στον ΟΠΑΔ.

Η ανανέωση – θεώρηση των βιβλιαρίων θα γίνεται αυτοπροσώπως προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

1) Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας υπαλλήλου και ατομικά βιβλιάρια ασθενείας για όσα από τα προστατευόμενα τέκνα εμφανίζονται στο σύστημα του ΟΠΑΔ με όνομα και είναι έως 18 ετών, εφόσον υπάρχουν.

2) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3) Τραπεζικό Βιβλιάριο με πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού τον ασφαλισμένο υπάλληλο (δύο βιβλιάρια σε περίπτωση που έχει γίνει επιλογή δύο Τραπεζών, άλλη για την καταβολή της Τακτικής και άλλη για τις Πρόσθετες Αμοιβές), όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.

4) Συμπληρωμένο το ατομικό προτυπωμένο έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επικαιροποίησης Στοιχείων – Απογραφή και Θεώρηση Μέλους», το οποίο παρέχεται από το Τμήμα Δ/σης Προσωπικού.

Για όλα τα υπόλοιπα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη σύμφωνα με εγκυκλίους του ΟΠΑΔ,

α) σύζυγοι, γονείς

β) τέκνα αβάπτιστα

γ) τέκνα που εμφανίζονται στο σύστημα του ΟΠΑΔ χωρίς όνομα

δ) όλα τα τέκνα άνω των 18 ετών

H θεώρηση θα γίνεται από τον ΟΠΑΔ προσκομίζοντας εκεί καταρχήν το ήδη θεωρημένο ηλεκτρονικά ατομικό βιβλιάριο ασθενείας του προστάτη υπαλλήλου, καθώς επίσης και όλα τα σχετικά κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα που αφορούν τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

 

Ανακοίνωση οδηγιών προς ΚΥ

Ανακοίνωση οδηγιών από ασύρματο

Εγκύκλιος 1506/15-01-2013

Εγκύκλιος 1505/15-01-2013

Εγκύκλιος 1010/10-01-2013

 

 

Bear