Νέο Νομικό πλαίσιο μεταθέσεων – μετακινήσεων – συνυπηρετήσεων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Νέο Νομικό πλαίσιο μεταθέσεων – μετακινήσεων – συνυπηρετήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι με το Νόμο 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α΄/9-3-2019) και τα άρθρα 146, 147, 148, 149, 150, 151 καθορίζεται το νέο Νομικό Πλαίσιο που αφορά μεταθέσεις – μετακινήσεις και συνυπηρετήσεις των υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.

N.4600/2019

Bear