ΕNAΡΞΗ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ: :15 Οκτωβρίου 2014. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΕNAΡΞΗ 20ου ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙ: :15 Οκτωβρίου 2014.

Για το μήνα Οκτώβριο οι ημέρες υλοποίησης θα είναι Τετάρτη και Πέμπτη από ώρα 16:00 έως 20:00 και συγκεκριμένα το ωρολόγιο πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

 

15/10/2014 θεωρητικό

16/10/2014 θεωρητικό

22/10/2014 φροντιστηριακό

23/10/2014 φροντιστηριακό

29/10/2014 θεωρητικό

30/10/2014 θεωρητικό

Bear