Μετακινήσεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Μετακινήσεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Από τη Δ/νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών:
Πίνακας μετακινήσεων από την δύναμη της Κεντρικής Υπηρεσίας προς άλλα  παραρτήματα, με σκοπό την κάλυψη εποχικών αναγκών κατά τη χρονική περίοδο από 01/01/2018 έως και 31/08/2019.

Σύνδεσμος στο PDF αρχείο

Bear