Δημόσια Διαβούλευση που αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Αmbulance) Προνοσοκομειακής Φροντίδας, 4×4, DIESEL, για διάστημα 15 ημερών, 08-10-2012 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια Διαβούλευση που αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Αmbulance) Προνοσοκομειακής Φροντίδας, 4×4, DIESEL, για διάστημα 15 ημερών, 08-10-2012

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL

 

Οι προτάσεις των εταιρειών θα κατατεθούν στο Ε.Κ.Α.Β. με έγγραφο στη διεύθυνση:

Κεντρική Υπηρεσία ΕΚΑΒ, Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 – 21 43 317 ή 327

ή

θα σταλούν με fax στα: 213 – 21 43 222 ή 256

 

 

 

 

Bear