Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών του ολοκληρωμένου Συστήματος μισθοδοσίας -προσωπικού πληροφόρησης της εταιρείας «OPEN TECHONOLOGY SERVICES A.E. (OTS A.E.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών του ολοκληρωμένου Συστήματος μισθοδοσίας -προσωπικού πληροφόρησης της εταιρείας «OPEN TECHONOLOGY SERVICES A.E. (OTS A.E.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακοινώνεται ότι στις 11/12/14, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο γραφείο της αν. Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών του ολοκληρωμένου Συστήματος μισθοδοσίας – προσωπικού πληροφόρησης της εταιρείας «OPEN TECHONOLOGY SERVICES A.E. (OTS A.E.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.».

Ανακοίνωση

Bear