Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του ΕΚΑΒ σε θέματα επικοινωνίας με την επωνυμία «NEXT COM AE». – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του ΕΚΑΒ σε θέματα επικοινωνίας με την επωνυμία «NEXT COM AE».

Ανακοινώνεται ότι στις 31/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του ΕΚΑΒ σε θέματα επικοινωνίας με την επωνυμία «NEXT COM AE».

Ανακοίνωση

Bear