Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για την εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ από την εταιρεία «FLAME CONTROL ΜΟΝ.ΙΚΕ.» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για την εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ από την εταιρεία «FLAME CONTROL ΜΟΝ.ΙΚΕ.»

Ανακοινώνεται ότι στις 26/04/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για την εγκατάσταση Συστημάτων Πυρασφάλειας της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ απ την εταιρεία «FLAME CONTROL MON.IKE.»

Ανακοίνωση

Bear