Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών της εταιρείας «A.G.A INTERNATIONAL S.A MONDIAL ASSISTANCE» για την παροχή οδικής βοήθειας για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών της εταιρείας «A.G.A INTERNATIONAL S.A MONDIAL ASSISTANCE» για την παροχή οδικής βοήθειας για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 31/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών της εταιρείας «A.G.A INTERNATIONAL S.A MONDIAL ASSISTANCE» για την παροχή οδικής βοήθειας για το σύνολο των υπηρεσιακών οχημάτων του ΕΚΑΒ.

Ανακοίνωση

Bear