Συνάντηση Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. με τον Πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Συνάντηση Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. με τον Πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Στις 22 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας συνάντηση του Πρόεδρου του Ε.Κ.Α.Β. κ. Νίκου Παπαευσταθίου με τον Πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστα Γιαννόπουλο, με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη των τομέων συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Α.Β. και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επί θεμάτων που αφορούν την πρόληψη αλλά και την ενημέρωση για την παροχή των υπηρεσιών υγείας.

Ανακοίνωση

Bear