Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης -παραλαβής εργασιών για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ της εταιρείας «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗ Χ. ΚΟΝΔΥΛΗ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης -παραλαβής εργασιών για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ της εταιρείας «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗ Χ. ΚΟΝΔΥΛΗ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ»

Ανακοινώνεται ότι στις 08/10/14, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Κωνσταντίνου Ουρανή, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών για τον ορισμό επιτροπής παρακολούθησης -παραλαβής εργασιών για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ της εταιρείας «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗ Χ. ΚΟΝΔΥΛΗ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ».

Ανακοίνωση

Bear